Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 28.4.2023 (Automatizovane preložené. Originál webyst.com/privacy).

1. Úvod

Spoločnosť Webyst s.r.o. (ďalej len "Webyst", "my", "nás" alebo "naša") si cení súkromie svojich používateľov a zaväzuje sa chrániť ich osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov uvádzajú postupy zhromažďovania, spracovania a ochrany údajov, ktoré dodržiavame pri návšteve alebo interakcii s našou webovou stránkou. Vysvetľuje tiež vaše práva a možnosti voľby podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalších platných zákonov o ochrane údajov.

2. Informácie o spoločnosti

Právny názov: Webyst s.r.o.
Adresa: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
E-mail: Webybyst privacy@webyst.com

3. Zhromažďovanie osobných údajov a účel

Od používateľov, ktorí vyplnia formulár "Okamžitá ponuka" na našej webovej stránke, zhromažďujeme tieto osobné údaje:

 • Meno
 • E-mailová adresa

Tieto osobné údaje sa zhromažďujú výlučne na účely komunikácie s vami v súvislosti s vaším prejaveným záujmom o naše služby a poskytnutia personalizovanej ponuky.

4. Spracovanie, uchovávanie a uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a ukladáme na zabezpečených serveroch Webflow a v rámci našich účtov Gmail. Vaše údaje sa nepoužívajú na marketingové účely ani sa na takéto účely neposkytujú tretím stranám. Prístup k vašim osobným údajom je obmedzený na obmedzený počet oprávnených pracovníkov našej spoločnosti, ktorí musia používať dvojfaktorovú autentifikáciu na zaistenie bezpečnosti údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie zákonných, regulačných alebo zmluvných požiadaviek.

5. Práva a voľby subjektu údajov

Ako dotknutá osoba máte podľa GDPR niekoľko práv týkajúcich sa vašich osobných údajov vrátane:

 • Právo na prístup: Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nepresností vo vašich osobných údajoch.
 • Právo na vymazanie: Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, s výhradou určitých zákonných výnimiek.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Môžete nás požiadať, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: Môžete požiadať o kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Právo vzniesť námietku: Za určitých okolností môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@webyst.com. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca, ako to vyžaduje GDPR.

6. Dohoda o spracovaní údajov a medzinárodný prenos údajov

So spoločnosťou Webflow sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA), ktorá je k dispozícii na nahliadnutie tu: https://webflow.com/legal/dpa.. DPA je právne záväzný dokument, ktorý upravuje spracovanie osobných údajov podľa GDPR. Stanovuje práva a povinnosti oboch strán týkajúce sa ochrany údajov, bezpečnostných opatrení, subdodávateľov a práv dotknutých osôb.

Spoločnosť Webflow môže prenášať osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napríklad do Spojených štátov. V takýchto prípadoch sa spoločnosť Webflow spolieha na primerané záruky vrátane štandardných zmluvných doložiek, aby zabezpečila súlad s GDPR a ochranu prenášaných údajov.

7. Súbory cookie a technológie sledovania

Na našich webových stránkach používame súbory cookie a iné technológie sledovania na analýzu návštevnosti, zlepšenie používateľského zážitku a poskytovanie cielenej reklamy prostredníctvom kampaní Facebook, Instagram a Google PPC. Kliknutím na tlačidlo "Povoliť" na našej webovej lokalite vyjadrujete súhlas s používaním týchto súborov cookie a technológií sledovania.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá do vášho počítača alebo zariadenia pri návšteve webovej lokality. Súbory cookie sa používajú na zapamätanie vašich preferencií, zlepšenie používateľského zážitku a poskytovanie personalizovaného obsahu a reklám.

Súbory cookie, ktoré používame na našich webových stránkach, možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky a nie je možné ich vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú ako reakcia na akcie, ktoré vykonáte na webovej lokalite, napríklad vyplnenie formulárov alebo nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov.
 • Analytické súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej stránky. Pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci interagujú s našou webovou stránkou, a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.
 • Reklamné súbory cookie: Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie relevantných reklám na našich webových stránkach a iných platformách. Môžeme ich nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ako napríklad Facebook a Instagram, a používajú sa na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazovanie personalizovaných reklám.

Svoje nastavenia súborov cookie môžete spravovať prostredníctvom nastavení prehliadača. Väčšina prehliadačov umožňuje blokovanie súborov cookie, vymazanie existujúcich súborov cookie alebo zobrazenie upozornenia pred uložením súboru cookie. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete zakázať alebo zablokovať niektoré súbory cookie, niektoré funkcie našej webovej lokality nemusia fungovať správne.

8. Analytické a reklamné nástroje

Na našich webových stránkach používame rôzne analytické a reklamné nástroje na analýzu správania používateľov, zlepšenie výkonu webových stránok a poskytovanie cielenej reklamy. Medzi tieto nástroje patria:

8.1 Hotjar

Na analýzu správania používateľov na našej webovej lokalite používame službu Hotjar, ktorá zaznamenáva heatmapy, mapy kliknutí a mapy posúvania. Tieto informácie nám pomáhajú identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a optimalizovať používateľský zážitok na našej stránke. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Hotjar nájdete tu: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/..

8.2 Google Analytics

Na získavanie informácií o interakciách používateľov na našej webovej lokalite využívame službu Google Analytics. Tento nástroj nám pomáha lepšie pochopiť výkonnosť našej webovej stránky a identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov služby Google Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy..

8.3 Správca značiek Google

Na správu značiek webových stránok a sledovanie interakcií používateľov s našimi webovými stránkami používame službu Google Tag Manager. Tento nástroj zjednodušuje správu značiek a pomáha nám efektívnejšie analyzovať výkonnosť webových stránok. Informácie o ochrane osobných údajov nástroja Google Tag Manager nájdete tu: https://policies.google.com/privacy..

8.4 Reklamy Google

Na spustenie cielených reklamných kampaní a poskytovanie personalizovaného obsahu a reklám používame služby Google Ads. Tento nástroj nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí by mohli mať záujem o naše služby, a zvýšiť účinnosť našich marketingových aktivít. Zásady ochrany osobných údajov služby Google Ads sú k dispozícii tu: https://policies.google.com/privacy.

9. Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo z času na čas aktualizovať tieto zásady ochrany osobných údajov v reakcii na zmeny platných zákonov, regulačných požiadaviek alebo našich postupov spracovania údajov. Keď vykonáme zmeny, aktualizujeme dátum "Poslednej aktualizácie" na začiatku tohto dokumentu. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prezerali naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. Najnovšia verzia našich Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našej webovej lokalite webyst.com/privacy.

10. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo žiadosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov:

David Stolarik (vedúci partner)
E-mail: privacy@webyst.com

Zaväzujeme sa riešiť všetky vaše prípadné obavy a odpovedať na vaše otázky v primeranom časovom rámci.